Autisme, wat is dat?

Autisme is een een gevolg van een storing in de hersenen. Je wordt er mee geboren. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier dan mensen zonder. Ze missen vaak de context en interpreteren zaken op een andere manier. Ook de snelheid van zaken waarnemen is iets trager dan die van mensen zonder autisme. 

Autisme komt voor op alle intelligentieniveau’s en op alle leeftijden. Iedere persoon met autisme is verschillend zoals iedere persoon zonder ook steeds verschillend is. 

Vaak spreekt men van het “extreem mannelijk brein” als het over autisme gaat.

1 op 150 mensen hebben autisme, meer jongens dan meisjes en 50% is normaal begaafd. Velen hebben nog het beeld van “Rainman” als het over autisme en hoogbegaafdheid gaat. 

Autisme en sport?

Kunnen mensen met autisme en een normale begaafdheid sporten in een reguliere club? Natuurlijk kan dit! Dit vergt natuurlijk wel de nodige aanpassingen maar het is zeker en vast mogelijk. 

Vele sporters met autisme gaan voetballen, paardrijden, wielrennen, judo of atletiek beoefenen. Niet iedere sport is geschikt voor een bepaalde speler, want iedere persoon met autisme is anders.

G-sport is mogelijk voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Vaak worden kinderen met autisme als onoplettend of storend ervaren en worden ze doorverwezen naar een G-sport club. Dit omdat de club geen ervaring heeft over hoe ze met deze kinderen moet omgaan.

Dit wil ik veranderen, we moeten deze kinderen of volwassenen integreren mits aanpassingen en met hen in dialoog gaan hoe het voor hen wel kan lukken.

Wat is bb-aut dan?

De doelgroep van BB-aut zijn alle Belgische sport- en vrijetijdsverenigingen die interesse hebben om een autismevriendelijk beleid op te starten of te verbeteren.

Hoe doen we dit?

  • Door het opleiden en sensibiliseren van de coaches/trainers, het bestuur en de vrijwilligers.
  • Door te luisteren naar de sporter zelf en zijn/haar ouders. Wat kan niet en wat kan beter zodat de stap uit de comfortzone zo klein mogelijk wordt. Wat maakt het sporten voor hen aangenaam en vallen ze niet uit of geven ze op?
  • Door samen antwoorden te zoeken op allerlei vragen die voor hen een drempel vormen om te sporten. Hoe leven we naar wedstrijden toe? Hoe leggen we een moeilijke drill uit zodat het behapbaar is? Waarom is voorspelbaarheid zo belangrijk?

 

We bekijken tijdens een teamvergadering met bestuur en coaches wat we voor elkaar kunnen betekenen. We evalueren waar we kunnen inspringen of hoe we bestaande situaties kunnen opvangen en verbeteren voor beide partijen.

Wie wil BB-aut bereiken?

Iedere vereniging – sport of vrije tijd, scouts of giro, muziek of theater – die zich vandaag engageert om mensen te laten sporten, samen te zijn in spel of muziek. Alle verenigingen waar iedereen binnen zijn comfortzone zichzelf kan zijn en zich daarin ondersteunt voelt.

En waar ook de begeleiding zeker in zijn/haar schoenen staat in die ondersteuning van jongeren en volwassenen met autisme.