Wat?

Autisme, wat is dat?

Autisme is een een gevolg van een storing in de hersenen. Je wordt er mee geboren. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier dan mensen zonder. Ze missen vaak de context en interpreteren zaken op een andere manier. Ook de snelheid van zaken waarnemen is iets trager dan die van mensen zonder autisme. 

Autisme komt voor op alle intelligentieniveau’s en op alle leeftijden. Iedere persoon met autisme is verschillend zoals iedere persoon zonder ook steeds verschillend is. 

Vaak spreekt men van het “extreem mannelijk brein” als het over autisme gaat.

1 op 150 mensen hebben autisme, meer jongens dan meisjes en 50% is normaal begaafd. Velen hebben nog het beeld van “Rainman” als het over autisme en hoogbegaafdheid gaat. 

Autisme en sport?

Kunnen mensen met autisme en een normale begaafdheid sporten in een reguliere club? Natuurlijk kan dit! Dit vergt natuurlijk wel de nodige aanpassingen maar het is zeker en vast mogelijk. 

Vele sporters met autisme gaan voetballen, paardrijden, wielrennen, judo of atletiek beoefenen. Niet iedere sport is geschikt voor een bepaalde speler, want iedere persoon met autisme is anders.

G-sport is mogelijk voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Vaak worden kinderen met autisme als onoplettend of storend ervaren en worden ze doorverwezen naar een G-sport club. Dit omdat de club geen ervaring heeft over hoe ze met deze kinderen moet omgaan.

Dit wil ik veranderen, we moeten deze kinderen of volwassenen integreren mits aanpassingen en met hen in dialoog gaan hoe het voor hen wel kan lukken.

Wat is bb-aut dan?

De doelgroep van BB-aut zijn alle Belgische basketbalclubs die interesse hebben om een autivriendelijk beleid op te starten.

Hoe doen we dit? Door het opleiden en sensibiliseren van de coaches/trainers, het bestuur en de vrijwilligers. Door te luisteren naar de sporter zelf en zijn/haar ouders. Wat kan niet en wat kan beter zodat de stap uit de comfortzone zo klein mogelijk wordt. Wat maakt het sporten voor hen aangenaam en vallen ze niet uit of geven ze op?

Hoe leven we naar wedstrijden toe? Hoe leggen we een moeilijke drill uit zodat het behapbaar is? Waarom is voorspelbaarheid zo belangrijk? 

We starten met een teamvergadering met bestuur en coaches. BB-aut licht graag toe wat en waar we kunnen inspringen en leert coaches meer over autisme.

Wie kan er deelnemen?

Iedereen kan deelnemen, ook sporters zonder autisme! We verwelkomen iedereen die gebeten is door de sportmicrobe.

De coaches in de reguliere clubs worden opgeleid in de Vlaamse Trainersschool om sporters van dit niveau te begeleiden in hun team. Zij zijn vragende partij om hen te leren omgaan en werken met spelers met een beperking in hun regulier team.